A memoria é algo moi preciso para entender a realidade da situación actual