28 ABRIL 2019 ELECCIÓNS XERAIS AO GOBIERNO DA NACIÓN ESPAÑOLA

Foi a primeira vez que votaron en España os nacidos no último ano mil novecentos.